Kalender

 

Allmän info om sesshin – här.

Höst-zazenkai

Tid: 20, 21 eller 28 oktober 2018

Mer info & anmälan här.

Plats: Alvastra Zendo

Kostnad: 400 kronor

 

 

Rohatsu sesshin

Över hela världen sitter människor i sesshin just de här dagarna, som ett sätt knyta an till årsdagen för Buddhas upplysning.

Tid: 4 – 9 december 2018

Plats: Alvastra zen

Kostnad: 2 200 kronor

Trettondags sesshin

Tid: 3 -6  januari 2019

Plats: Alvastra zen

Kostnad: 1 900 kronor

Vårdagjämning-sesshin

Tid: 19 – 24 mars 2019

Anmälan senast 1 mars

Plats: Alvastra zen

Kostnad: 2 200 kronor

Vår-sesshin

maj 2019

Anmälan senast 15 april

Plats: Alvastra zen

Kostnad: 1 900 kronor

Sommar-sesshin

juni 2019

Anmälan senast 15 juni

Plats: Alvastra zen

Kostnad: 2 700 kronor

Sesshin på Gotland

Tid: augusti – september 2019

Anmälan senast 31 juli

Plats: Östergarn Rodarve på Gotland

Kostnad: 2 500 kronor (preliminärt)

2018 års inbjudan finns här.

 

Höst-sesshin

Tid: september 2019

Anmälan senast 6 sept

Plats: Alvastra Zendo

Kostnad: 1 300 kronor