Sesshin

är ett ord som fritt brukar översättas med ”intensivt möte med sig själv”.

Läs mer här