Välkommen till AlvastraZen

Nästa sittning är en Zazenkai-dag i april 2020. Datum ännu inte bestämt. Se vidare i kalendariet.

Sengi somnade in 3 januari 2018. Läs mer här.