Välkommen till AlvastraZen

Nästa sittning är sommar-sesshin 28 juni – 5 juli. Se vidare i kalendariet.

Sengi somnade in 3 januari 2018. Läs mer här.