Rune Olsson

 

 

 

Rune började sitta med Hans Hof från föreningen Zenvägen i slutet av 70-talet. 1987 träffade han Gundula Meyer vid hennes första sesshin i Sverige och 1992 Willigis Jäger. båda lärare inom grenen Sanbo-zen.  2003 utnämnde Gundula Rune till zenlärare. Efter 2003 deltar han varje år i de gemensamma lärarträffar som abotten Ryoun-ken roshi ordnar. 2010 utnämnde han Rune till full zenlärare inom Sanbo-zen med namnet Hoku’un Eko Goi (Norra Molnet Brilliant Insikt).

 

Han disputerade inom fasta tillståndets fysik 1971. Han kom 1972 till den nystartade högskolan i Luleå (numera Luleå Tekniska Universitet) som lärare inom allmän fysik och materialteknik. Från 1974-1997 pedagogkonsult vid LtU med ansvar för träning av nya lärare. Han kom till Linköpings universitet i augusti 1997, som universitetslektor i projekt och ledarskap vid avdelningen för Projekt, innovationer och entreprenörskap vid IEI, LiU.

 

Rune är tränad för ledning av gruppdynamiska övningar. Han är ”Master in NLP and Ericsonian Hypnosis” samt varit medlem av Svenska föreningen för Klinisk och Experimentell Hypnos.

 

Rune är född i Stockholm 1942. Intresserad av fåglar, natur och kajakpaddling. Bodde mellan juli 2004 och maj 2021 vid foten av Omberg i Alvastra Grindstugan. 3 maj 2021 flyttade Rune till München för att bli sambo med zenlärare Eva Sperner.  2020 blev det sista året med verksamhet i Alvastra. Efter detta får respektive grupp ordna sesshin på lämpligt ställe och Rune åker dit. Sittningar via zoom kommer också att ske även efter corona. Allt material i zendon har flyttats till Gotland. Där kommer sesshin att anordnas varje år i aug.