Sanbo zens tre grundpelare är helt sammankopplade: Buddha – Dharma – Sangha (Vishet – läran – gemenskapen)

Sanbo-Zen

Sanbo Zen är en japansk zengren. Sanbo betyder san= tre och bo= skatter. De tre skatterna är Buddha, Dharma och Sangha: dvs Visheten, läran och gemenskapen. Tolkning av dessa ger jag på annat ställe (Kort om zen). Meditationen följer de båda stora Zentraditionerna Soto och Rinzai. En av grundarna Harada Roshi var mästare inom både Soto och Rinzai. Han och Yasutani roshi formade regler och instruktioner som följer både  Shikantaza (sitta stilla) och koanträning. Grenen fick officiellt erkännande 1954.

Yasutani Haku’un Roshi öppnade Sanbo Zen för lekmän och flera västerlänningar sökte sig till honom, bl a  Kôun-An D’Ortschy Roshi, Robert Aitken och Philip Kapleau.

Den andra abboten var Yamada Koun Roshi. Han betonade alltid betydelsen av zen för alla religioner och uttryckte det med orden: Zen är färglös. Han fick många följare från väst särsklit präster bl a Hugo Enomiya-Lassalle, Willigis Jäger, 

Den tredje abboten var Kubota Ji’un Roshi. Han utnämnde Gundula Meyer till full zenmästare.

Den fjärde abboten är Yamada Ryoun Roshi. Han ordnar årligen särskilda träffar med lärare och avancerade elever för att sporra till fördjupad förståelse och insikt i zen. Det är han som utser lärare och regelbundet kontrollerar deras förståelse..

Läs mer på hemsidan  https://sanbo-zen-international.org/