Kort om zen

Här finns kortare texter med anknytning till zen och zazen. De kan vara motiverande och förklarande.

Sanbozens och zenbuddhismens tre pelare är Buddha, Dharma och Sangha. Dessa kan ses som att Buddha är din inre vishet, din intution, ditt autonoma nervsystem, din Buddhanatur. Dharma är yttre visdom: allt du lärt om att leva, laga mat, sköta din hälsa, vara en god kamrat. I buddhismen menas Buddhas läror, allt han predikat, sutror. Sangha är där du är i samspel med andra och naturen. Det är där du ska tillämpa allt du lärt från ”Buddha och Dharma”. Det är också den grupp som du sitter zazen med och tillämpar det du lärt om zazen.