Gotland

Sedan 2014 hålls sesshin i Rodarve vid Herrvik på östra Gotland, just i övergången mellan sommar och höst.

2019 var sjätte året, även denna gång tillsammans med Eva Sperner, München Haidhausen zen från Tyskland.

2020 stoppade coronan sesshin. 2021 satt vi på Fårö.

2022 blir det sesshin igen, om allt går väl. 29 aug – 3 sept. Även denna gång i Besselslska gården på Fårö.   inbjudan kommer snart.

Du kan också fråga Rune om du vill veta mer om hur en sesshin är upplagd. rune(at)alvastrazen.se