Gotland

Sedan 2014 hålls sesshin i Rodarve vid Herrvik på östra Gotland, just i övergången mellan sommar och höst. Vi inrättar zendo i hembygdsgårdens gamla lada, och bor alldeles intill.

2019 var sjätte året, även denna gång tillsammans med Eva Sperner, München Haidhausen zen från Tyskland.

2020 blir dagarna 24-29 aug.

Se vidare information. Du kan också fråga Rune om du vill veta mer om hur en sesshin är upplagd. rune(at)alvastrazen.se