Gotland

Sedan 2014 hålls sesshin i Rodarve vid Herrvik på östra Gotland, just i övergången mellan sommar och höst. Vi inrättar zendo i hembygdsgårdens gamla lada, och bor alldeles intill.

2019 var sjätte året, även denna gång tillsammans med Eva Sperner, München Haidhausen zen från Tyskland.

2020 blir dagarna 24-29 aug.

Se vidare information. Fast denna är från 2019. Men du kan läsa om hur du anmäler dig. Du kan också fråga Rune om du vill veta mer om hur en sesshin är upplagd. rune(at)alvastrazen.se