Gotland

Sedan 2014 hålls sesshin i Rodarve vid Herrvik på östra Gotland, just i övergången mellan sommar och höst. Vi inrättar zendo i hembygdsgårdens gamla lada, och bor alldeles intill. 2018 blir femte året, denna gång tillsammans med Eva Sperner, München Haidhausen zen i Tyskland.

Se vidare information.