Gotland

23 – 27 aug 2017 är det sesshin på Gotland.

För fjärde året är vi i Rodarve vid Herrvik på östra Gotland.

Är du intresserad kontakta Rune på:  rune. olsson snabel-a liu . se

och ladda hem informationen: Zen sesshin Gotland 2017