Avsikten är att sitta varje torsdag, dock ej helgdagar.

Vi är i Slottskapellet kl 18.50-20.30

Gott Nytt År!   Vi startar 11 jan 2018 i Slottskapellet.

Vill du ha en introduktion kontaktar du Rune veckan före på  rune.olsson@liu.se. Troligen blir det att du kommer halv timme före.

När Rune är bortrest, sitter gruppen som vanligt ändå. Kolla med Peder på Facebook. Rune borta nu och kommer tillbaka 15 feb.

Välkomna!