Avsikten är att sitta varje torsdag, dock ej helgdagar.

Vi är i Slottskapellet kl 18.50-20.30. Kolla med Peder på Facebook.

Vill du ha en introduktion kontaktar du Rune veckan före på  rune.olsson@liu.se. Troligen blir det att du kommer halv timme före.

Nästa gång Rune är med är den 5 sept, 26 sept, 17 okt.

Välkomna!