Avsikten är att sitta varje torsdag, dock ej helgdagar.

Vi är i Slottskapellet kl 18.50-20.30. Kolla med Peder på Facebookgruppen: Zen-meditation Jönköping eller ring Peder på 0709 – 14 29 42

Vill du ha en introduktion kontaktar du Rune veckan före på  rune.olsson@liu.se. Troligen blir det att du kommer halv timme före.

Välkomna!