Jönköping

Avsikten är att sitta varje onsdag, dock ej helgdagar.

Vi är i Slottskapellet kl 18.50-20.30

2017 börjar vi den 11 jan.

Vill du ha en introduktion kontaktar du Rune veckan före på  rune.olsson snabel-a liu.se. Troligen blir det att du kommer halv timme före.

När Rune är bortrest, sitter gruppen som vanligt ändå. Kolla med Peder på Facebook.

Välkomna!