Avsikten är att sitta varje torsdag, dock ej helgdagar.

Vi är i Slottskapellet kl 18.50-20.30. Kolla med Peder på Facebookgruppen: Zen-meditation Jönköping

Vill du ha en introduktion kontaktar du Rune veckan före på  rune.olsson@liu.se. Troligen blir det att du kommer halv timme före.

Nästa gång Rune är med är den 27 feb 2020.Observera att det är tillfälle till endagssittning (zazenkai) i Alvastra 22 eller 23 feb. Se under Kalender.

Välkomna!