Rekommenderad litteratur

En första bok om zen är Shunryu Suzuki’s Zen mind, Beginners mind. Ett ganska tunt häfte med korta tal som han hållit vid sina sesshin i San Fransisco. När du läser boken så läs den aldrig från pärm till pärm. Alltid bara ta ett avsnitt i taget och sedan sitt i minst 5 zazen innan du tar in mer. Börja med prologen och sedan bara bläddrar du igenom boken och där ögonen fastnar där går du igenom  endast det avsnittet på 2-3 sidor. Absolut inte mer. Och så sitt så många gånger att budskapet sjunkit in. Gå igenom samma text en gång till efteråt och se om du ser något nytt. Jag köpte boken när jag började sitta i slutet av 1970-talet och har gått igenom den många gånger. Och bläddrar fortfarande i den. Och hittar något nytt varje gång. Hans text hänvisar till många olika nivåer av förståelse och insikt i zen. Boken går inte att översätta utan att förlora många av dessa nivåer. Hans engelska är förhållandevis enkel. Boken tillkom genom att hans efterföljare spelade in hans tal och skrev rent. Detta är i särklass den bästa och mest lästa boken om zen.