Över hela världen sitter människor i sesshin just de här dagarna, som ett sätt knyta an till årsdagen för Buddhas upplysning.

Tid: 6-10 december 2017

Plats: Alvastra zen

Kostnad: 1 800 kronor