Rohatsu sesshin

Över hela världen sitter människor i sesshin just de här dagarna, som ett sätt knyta an till årsdagen för Buddhas upplysning. Tid: 6-10 december 2017 Plats: Alvastra zen Kostnad: 1 800...